معافیت مالیاتی مشروط صادرات

معافیت مالیاتی مشروط صادرات

با توجه به مصوبه جدید دولت، به منظور کنترل بازار ارزی کشور و همچنین تک نرخی کردن نرخ دلار در بازار کلیه صادر کنندگان زین پس مکلف می باشند تا ارز کسب شده از راه صادرات خود را با توجه ادامه مطلب

لایحه جدید معافیت مالیاتی بخش کشاورزی

معافیت مالیاتی بخش کشاورزی

کم و بیش همه ما می دانیم که محصولات کشاورزی فراوری نشده از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف می باشند در لایجه جدید معافیت مالیاتی بخش کشاورزی که به تازگی به تصویب رسیده است فراوری محصولات کشاورزی تعریفی جدید به ادامه مطلب

فعالیتهای مشمول معافیت کشاورزی

فعاليتهای مشمول معافيت كشاورزی

درآمد فعالیتهایی که در زیر به آنها اشاره خواهیم نمود از مالیات معاف خواهند بود : کشاورزی دامداری و دامپروری پرورش ماهی ، زنبور عسل و طیور صیادی و ماهیگیری نوغان داری احیای مراتع و جنگل ها ، باغات اشجار ادامه مطلب