آخرین فرصت ارسال صورت معاملات فصلی سال ۱۳۹۶

آخرین فرصت ارسال صورت معاملات فصلی سال 1396

معاونت امور مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی در آخرین بیانیه های خود اعلام نمود که تمامی مودیان می توانند حداکثر تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۷ نسبت به ارسال صورت معاملات فصلی مربوط به تمام فصول خود اقدام نمایند ادامه مطلب