دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

یکی از دستگاه های حساسی که بر روی عملکرد دستگاه های اجرایی نظارت مستقیم دارد دیوان عدالت اداری می باشد و از طریق رسیدگی قضایی سعی بر نظارت دقیق و به موقع بر روی عملکرد تمامی دستگاه های اجرایی ، هیئت ها و کمیسیون های مختلف داشته باشد.

در صورتی که مودی به برگ تشخیص مالیات در زمان در نظر گرفته شده اعتراض نکرده و در نهایت حکم ارائه شده قطعی شده باشد در این صورت میتواند با توجه به بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به مالیات در نظر گرفته شده برای وی به دیوان عدالت اداری اعتراض نموده و در خواست بررسی مجدد نسبت به پرونده مالیاتی خود را داشته باشد. با توجه به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رد حکم قطعی مالیاتی تنها بر عهده ی دیوان عدالت اداری می باشد.

همانطور که در بالا به آن اشاره شد این مرجع تنها مرجعی است که میتواند احکام قطعی را مجددا بررسی نموده و در آنها تغییر ایجاد نماید به همین دلیل عالی ترین مرجع حل اختلاف مالیاتی لقب گرفته است. در صورتی که این مرجع پس از بررسی پرونده ی مالیاتی مودی تشخیص دهد که رای صادره برای وی عادلانه نمی باشد می تواند رسیدگی مجدد به پرونده مالیاتی مودی را به شعبه ی دیگر هیات حل اختلاف ارجاع می دهد. رای این مرجع نیز بجز در موارد خاص قطعی می باشد.

باید به این نکته نیز توجه نمایید که دیوان عدالت اداری صلاحیت هر گونه رسیدگی به ارای صادره از جانب شورای عالی مالیاتی و هیات های حل اختلاف را دارا می باشد و مودی بدون در نظر گرفتن تاریخ از زمان صدور حکم قطعی می تواند نسبت به آن به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

در صورتی که در مراحل ثبت و پیگیری شکایت خود در دیوان عدالت اداری با مشکل رو به رو شده اید به شما پیشنهاد میکنیم با شماره های “09353978493” “09369899942” “09120803731” تماس حاصل نمایید تا کارشناسان خبره مای مالیات شما را به بهترین نحو ممکن راهنمایی نمایند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *