انواع مالیات

انواع مالیات

انواع مالیات را به صورت کلی میتوان مالیات را در دو دسته مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم تقسیم بندی نمود. هر یک از این انواع خود دارای زیر شاخه های متعددی هستند که در ادامه به توضیح درباره هر ادامه مطلب

مالیات چیست

مالیات چیست

مالیات یکی از راه های درامدی هر دولتی است ولی توجه به این نکته ضروری است که بسیاری از افراد نمیدانند که برای چه مالیات پرداخت میکنند و این پرداختی در چه زمینه هایی هزینه میشود. در ادامه با ما ادامه مطلب

مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاری

مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاری

مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاری یکی از انواع مالیات می باشد که الزاما باید از جانب پیمانکاران به دولت پرداخت شود. این دست از مشاغل می بایست در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده و نسبت به تهیه ادامه مطلب

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

یکی از دستگاه های حساسی که بر روی عملکرد دستگاه های اجرایی نظارت مستقیم دارد دیوان عدالت اداری می باشد و از طریق رسیدگی قضایی سعی بر نظارت دقیق و به موقع بر روی عملکرد تمامی دستگاه های اجرایی ، ادامه مطلب

شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی

یکی از مراجع عالی حکومتی شورای عالی مالیاتی می باشد این شورا که حکم بازوی مشورتی رئیس کل سازمان امور مالیاتی و وزیر امور اقتصادی را نیز ایفا میکند از 25 صاحب نظر در عرصه ی مالیات که همگی بر ادامه مطلب

مراحل رسیدگی به شکایات مالیاتی

نحوه رسیدگی به شکایات مالیاتی

پس از آنکه مبلغ مالیات پرداختی از سوی سازمان امور مالیاتی مشخص شد این حق برای مودیان مالیاتی در نظر گرفته شده است که به نسبت به میزان مالیات در نظر گرفته شده اعتراض نمایند. با توجه به سیاست های ادامه مطلب