هزینه های قابل قبول مالیاتی

یکی از مسائلی که در تمامی کسب و کار ها به صورت ثابت وجود دارد این است که هر نوع کسب و کاری برای اینکه به سود دهی برسد می بایست برای آن هزینه هایی را انجام دهد. به همین دلیل هر کسب و کاری برای اینکه سود بیشتری به دست آورد می بایست بیشتر نیز هزینه نماید. از دید دیگر می توان اینطور برداشت کرد که هر نوع فعالیت اقتصادی نیازمند هزینه ای می باشد که با توجه به میزان هزینه ای که برای آن انجام میشود میتوان از آن انتظار بازگرداندن هزینه به همراه سود را داشت. با توجه به اینکه هر چه هزینه های یک بنگاه اقتصادی بیشتر باشد درامد های آن کاهش می یابد برخی از فعالین اقتصادی می کوشند تا با بیش از اندازه حقیقی نشان دادن هزینه های خود و ثبت دروغین آنها در دفاتر مالی درامد کسب شده را کاسته و در نتیجه در میزان سودی که در انتها باقی میماند دخل و تصرف نمایند. بازرسین مالیاتی با علم به این قضیه به مواردی که در دفاتر روزنامه و کل ثبت شده و تاثیر کاهنده دارند بیشتر توجه داشته و آنها را بیش از سایر بخش ها مورد بررسی و وا شکافی قرار میدهند و در صورتی که هزینه ی غیر واقعی و یا بیش از حدی را در مجموع هزینه ها بیابند طبق قانون آنرا گزارش میکنند. برای مشخص شدن اینکه چه هزینه هایی جز هزینه های قابل قبول مالیاتی هستند دولت در قانون بخشی را به معرفی هزینه های قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته است. برای آنکه بیشتر با این نوع هزینه ها آشنا شوید تا انتها همراه مای مالیات باشید.

در فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم به مبحث هزینه های قابل قبول مالیاتی پرداخته است. در ادامه به تعریف مفهوم هزینه های قابل قبول مالیاتی خواهیم پرداخت.

تعریف هزینه های قابل قبول مالیاتی

به طور کلی هزینه های قابل قبول به هزینه هایی گفته میشود که در حد متعارف و با استناد به مدارک بوده و در راه کسب درامد موسسه و یا بنگاه اقتصادی صرف شده باشد. در صورتی که هزینه ای صورت پذیرفته باشد ولی در قانون به آن اشاره ای نشده باشد در صورتی که با توجه مصوبه هیات وزیران پرداخت هزینه صورت گرفته باشد آن هزینه نیز جز هزینه های قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته میشود. توجه داشته باشید که هزینه هایی که صرف درامد هایی می شود که مطابق قانون مشمول معافیت مالیاتی و یا مالیات با نرخ صفر و یا مقطوع میشوند جز هزینه های قابل مالیاتی به حساب نمی آیند. همچنین هزینه هایی که جز هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب میشوند در صورتی که به شیوه ی تهاتری انجام نشوند می بایست مبالغ بیش از پنجاه میلیون ریالی آنها توسط سیستم بانکی صورت پذیرد.

شرایط هزینه های قابل قبول مالیاتی

برای آنکه مودیان محترم مالیاتی با شرایطی که در قانون برای هزینه های قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته است بیشتر آشنا شوند در زیر به مهمترین این شرایط اشاره خواهیم نمود.

۱-قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

۲-هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:

الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

ب- مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق العاده مسافرت.

ج- هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

د- حقوق بازنشستگی  وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

ه- وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان.

و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تامین حقوق بازنشتگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می شود.

ز- پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم.

۳-کرایه محل موسسه در صورتیکه اجاری باشد مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف.

۴-اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد.

۵-مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب و مخابرات و ارتباطات.

۶-وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.

۷- حق امتیاز پرداختی در کنار حقوق ، عوارض و مالیات هایی که موسسه بابت فعالیتی که انجام داده است می بایست به شهرداری ها ، وزارتخانه ها و سایر موسسات دولتی پرداخت نماید. ( بجز مواردی مانند مالیات درآمد و مالیات ارزش افزوده و سایر مالیات هایی که موسسه می بایست طبق قانون مالیات های مستقیم پس از کسر از دیگران آنها را پرداخت نماید. جرایمی که موسسه می بایست آنها را به شهرداری و یا دولت پرداخت کنند نیز دارای همین شرایط می باشند.)

۸-هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب و نشریات و لوح فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت شرکت.

۹-هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر اینکه:

الف- وجود خسارت محقق باشد.

ب- موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ج- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.

۱۰-هزینه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.

۱۱-ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه:

الف- مربوط به فعالیت موسسه باشد.

ب- احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد

ج- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

۱۲-زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.

۱۳-هزینه های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستاجر است در صورتی که اجاری باشد.

۱۴-هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد.

۱۵-مخارج حمل و نقل.

۱۶-هزینه های ایاب و ذهاب و پذیرایی و انبارداری.

۱۷-حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل، دلالی، حق الوکاله، حق المشاوره، حق حضور، هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز موسسه، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق الزحمه بازرس قانونی.

۱۸-سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون و صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

۱۹-بهای ملزوات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می روند.

۲۰-مخارج تعمیر و نگهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

۲۱-هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.

۲۲-هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت شرکت.

۲۳-مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.

۲۴-زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط براتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مودی.

۲۵-ضایعات متعارف تولید.

۲۶-ذخیره مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

۲۷-هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبل که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد.

۲۸-هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی – هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آن ها تا میزان حداکثر پنج درصد معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم به ازای هر نفر.

۲۹-ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی.

لازم به ذکر است هر نوع هزینه ی دیگری که توسط بنگاه اقتصادی صرف کسب درامد شده باشد ولی در بند های گفته شده در نظر گرفته نشده باشند با توچه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و همچنین تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی جز هزینه های قابل قبول مالیاتی در نظر گرفته میشود.

توجه به این نکته ضروری می باشد که در صورتی که مدیر و یا صاحبان سرمایه اشخاص حقیقی در موسسه ای که مدیر و یا سرمایه دار آن هستند دارای شغل موظفی می باشند کارمند موسسه محسوب شده ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق صاحب موسسه و همچنین فرزندان تحت تکفل به همراه همسر آنها بجز هزینه های مرتبط با سفر های کاری جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی به حساب نخواهند آمد.

 

به این صفحه رای بدهید
به این صفحه رای بدهید
[Total: 1 Average: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *