گزارشات فصلی

گزارشات فصلی یا به عبارتی دیگر گزارشات خرید و فروش فصلی نوعی از گزارشات یا همان اظهارنامه میباشد که توسط کسب و کار های مختلفی که سازمان امور مالیاتی تعیین می کند باید در بازه زمانی مشخص تهیه و تنظیم و ارسال شود. با توجه به گزارشات فصلی ارائه شده توسط کسب و کارها سازمان امور مالیاتی می تواند به صورت دقیق و منظم بر میزان درآمد این کسب و کارها نظارت داشته باشد و برای آنها مالیات عادلانه تعیین نماید.

طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست نسبت به دریافت کارت اقتصادی اقدام نمایند و با توجه به نوع و میزان معاملات خود صورتحساب های مربوطه را صادر و در آن شماره اقتصادی خود و طرف دیگر معامله را قید نمایند و در انتها فهرست کاملی از تمامی معاملاتی که طی یک سال مالی گذشته خود انجام داده اند را به اداره امور مالیاتی ارسال نمایند.

بر اساس قانون در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به دریافت شماره اقتصادی اقدام ننمایند و یا در معاملات خود از شماره اقتصادی اشخاص دیگری استفاده نمایند، ۲ درصد مبلغ معامله به عنوان جریمه برای آنها در نظر گرفته خواهد شد. با توجه به ماده ی ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به گزارشاتی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی طبق این ماده به اداره امور مالیااتی  ارسال مینمایند گزارشات فصلی و یا به عبارتی دیگر گزارشات خرید و فروش فصلی میگویند.

گزارش فصلی نوعی از گزارش است که در آن فهرست تمامی معاملات به همراه صورت تمامی پرداخت های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به جهت خرید و فروش در طی سال مالی آنها می باشد. گزارش فصلی به صورت عامیانه با اسامی مختلفی نظیر صورت معاملات فصلی یا معاملات فصلی و گزارشات خرید و فروش فصلی شناخته میشود. دولت برای شفاف سازی در امور خرید و فروش کسب و کار های مختلف نیازمند این گزارش می باشد تا بتواند به بهترین و منصفانه ترین حالت ممکن نسبت به دریافت مالیات از تمامی کسب و کار ها اقدام نماید.

اشخاص حقیقی و حقوقی موظف اند تا گزارشات فصلی خود را یک ماه و نیم پس از پایان فصل به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند. برای آسان تر شدن کار این اشخاص سازمان امور مالیاتی فرمت خاصی را برای ارائه ی گزارشات فصلی در نظر گرفته است که گزارشات ارسالی می بایست مطابق با همین فرمت ارسال شوند تا مورد قبول این سازمان قرار گیرد.

در صورتی که برای دریافت شماره اقتصادی اقدام نموده اید ولی هنوز شماره اقتصادی برای شما صادر نشده است می توانید از شماره ملی خود برای اشخاص حقیقی و از شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جهت انجام معاملات تا زمان صدور شماره اقتصادی استفاده نمایید.

چه کسانی موظف به ارائه گزارشات فصلی هستند؟

ممکن است برای شما نیز این سوال پیش آمده باشد که چه کسانی می بایست نسبت به تهیه و تنظیم گزارشات فصلی خود اقدام نمایند؟ در پاسخ به این سوال به متن صریح قانون مالیات های مستقیم اشاره میکنیم که در آن قید شده است هر فرد یا سازمانی که مکلف به ثبت رویداد های مالی خود در دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه ، دفتر کل و یا سایر دفاتر هستند و همچنین تمامی افرادی که موظف اند تا معاملات خود را در دفتر هزینه و درآمد ثبت کنند در کنار کلیه کسب و کارهایی که برای آنان پروانه بهره برداری صادر شده است می بایست در معاملاتی که انجام میدهند کد اقتصادی خود و طرف مقابل را در صورت حساب مربوطه ثبت نموده و با توجه به معامله های صورت گرفته گزارشات فصلی خود را تنظیم نمایند.

برای تهیه و تنظیم گزارشات خرید و فروش فصلی می بایست به جزئیات مهم بسیاری توجه نمود که تنها در این مبحث به بخش کوچکی از آنها اشاره شد. در صورتی که مایل هستید در زمینه ی تنظیم گزارشات فصلی اطلاعات بیشتری کسب نمایید و یا تهیه و تنظیم گزارش فصلی کسب و کار خود را به تیم حرفه ای مای مالیات بسپارید می توانید با شماره های ۰۹۱۲۰۸۰۳۷۳۱”   “۰۹۳۵۳۹۷۸۴۹۳ تماس حاصل نموده تا کارشناسان ما در این زمینه توضیحات تکمیلی را به شما ارائه نمایند.

بدیهی است در صورتی که گزارشات فصلی شما توسط افراد خبره  تیم مای مالیات تهیه و تنظیم  شود شما این امکان را خواهید داشت که از تخفیفات  و معافیت های ویژه ای که ممکن است برای کسب و کار شما از جانب سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده باشد بهره مند شده و مالیات عادلانه ای را پرداخت نمایید.