مالیات عملکرد

اظهارنامه عملکرد

در ابتدای توضیح مبحث مالیات عملکرد بهتر است در رابطه با اظهارنامه توضیح مختصری ارائه دهیم. به طور کلی هر نوع گزارش عملیات و یا رویداد های مالی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی را اظهارنامه مینامند. این گزارشات می بایست در بازه ی زمانی خاصی آماده و نسبت به ارائه آنها به سازمان امور مالیاتی اقدامات لازمه صورت گیرد.

بازه زمانی برای هر شرکت با توجه به سال مالی آن شرکت متغیر می باشد و اظهارنامه ی شرکت نام برده شده باید در زمان چهار ماه پس از پایان سال مالی آماده و ارائه شده باشد. اظهارنامه مالیاتی انواع مختلفی دارد که یکی از مهم ترین آنها اظهارنامه عملکرد می باشد. اظهارنامه مالیات عملکرد هم توسط اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی تهیه و تنظیم می شود.

اظهارنامه عملکرد چیست ؟

یکی از انواع اظهارنامه مالیاتی ، اظهارنامه عملکرد می باشد که پس از مشخص شدن کلیه مبالغ سود و زیان مربوط به کسب و کار اشخاص حقیقی و یا حقوقی تهیه و تنظیم میشود. بر طبق این اظهارنامه مالکین کسب و کار های مختلف موظف هستند ۲۵ درصد میزان سود کسب شده در دوره مالی خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت نمایند. در این نوع مالیات منظور از عملکرد نتیجه ی فعالیت تجاری می باشد که توسط کسب و کار در یک دوره مالی اتقاق افتاده است.

به زبانی دیگر می توان اظهارنامه عملکرد را اظهار میزان درآمد ، هزینه ها ، دارایی ها ، بدهی ها ، سرمایه ، معافیت های مالیاتی در بازه زمانی مورد انتظار دانست. در بحث مالیات عملکرد نیز بخش هایی برای معافیت های مالیاتی ، تخفیف ها و بخشودگی های مالیاتی در نظر گرفته شده است.

چه کسب و کار ها و اشخاصی شامل مالیات عملکرد می شوند؟

تمامی اشخاص حقیقی که  از طریق تولید کالا و یا ارائه خدمات کسب درآمد می کنند می بایست طبق قانون ماده ۹۵ مالیات های مستقیم نسبت به تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد خود اقدام نمایند. این اشخاص موظف اند تا در بازه ی زمانی تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی نسبت به جمع بندی و ارائه گزارش نسبت به فعالیت مالی خود در سال مالی سپری شده به آن سازمان اقدام نمایند.

در کنار اشخاص حقیقی ، تمامی اشخاص حقوقی که شرکتی را تاسیس نموده باشند و یا شرکت ثبت شده ای را در اختیار داشته باشند نیز طبق ماده ۱۱ قانون مالیات های مستقیم مستلزم ارائه اظهار نامه مالیات بر عملکرد می باشند و می بایست این اظهارنامه را در کنار ترازنامه سود و زیاد خود به سازمان امور مالیاتی جهت تعیین مبلغ مالیات ارسال نمایند. برای اشخاص حقوقی نیز بازه ی زمانی خاصی برای انجام این کار در نظر گرفته شده است.

یکی از زمینه های کاری تیم حرفه ای مای مالیات تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد برای اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی می باشد. با توجه به این نکته که مبحث مالیات بر عملکرد مانند هر نوع مالیات دیگری دارای ابعاد گوناگون و متنوعی می باشد به شما پیشنهاد میکنیم در صورتی که در زمینه  های تهیه مدارک مورد نیاز برای تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد ، تخفیف ها و میزان و شرایط آنها ، طریقه بهره مندی از معافیت های مالیاتی و یا هر گونه ابهام دیگری در زمینه ی مالیات عملکرد سوالی دارید و یا مایلید تا تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات عملکرد کسب و کار خود را به تیم مای مالیات بسپارید با شماره های ۰۹۱۲۰۸۰۳۷۳۱”   “۰۹۳۵۳۹۷۸۴۹۳”   تماس حاصل نمایید تا کارشناسان ما شما را در زمینه های مرتبط با مالیات عملکرد راهنمایی نمایند.