خدمات مالیاتی

خدمات مالیاتی

امروزه دولت های کشور های توسعه یافته به این نتیجه رسیده اند که تکیه کردن به نفت و صنایع نفتی به دلیل جایگزین شدن زمانبر آن و همچنین سرعت بالای مصرف ذخایر فعلی برای ساخت آینده امری اشتباه بوده و می بایست بر روی مسائلی مانند مالیات تمرکز کنند که به صورت پایدار و رو به رشد عمل میکنند و میتوانند درآمد مناسبی از این راه برای دولت به همراه داشته باشند.

یکی از مهمترین بخش های درآمدی کشور های توسعه یافته دریافت مالیات به درصد های مختلف از همه ی اقشار جامعه می باشد. هر شخصی که در کشوری توسعه یافته زندگی میکند با توجه به میزان درآمد و نحوه کسب آن طبق درصد های مشخصی می بایست بخشی از درآمد خود را در بازه های زمانی مشخص به حساب دولت واریز نماید. به این صورت هم دولت میتواند از تکیه کردن به فروش نفت و مشتقات آن فاصله بگیرد و هم درآمد بسیار بیشتری نصیب دولت می شود.

در اینگونه کشور ها کسب و کار هایی که ملزم به پرداخت مالیات هستند می بایست نسبت به استخدام حسابداری که خدمات مالیاتی را انجام میدهد اقدام کنند تا حسابدار مربوطه نسبت به جمع آوری اطلاعات مالی ، دسته بندی و به روز آوری حسابها، تنظیم اظهارنامه مالیاتی ، ارسال آن به سازمان امور مالیاتی ، شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی و دفاعیه مالیاتی اقدامات لازم را انجام دهد و در نهایت مبلغ نهایی پرداخت مالیات را به مدیریت کسب و کار اعلام نماید.

در کشور های در حال توسعه ای چون ایران سیاست های دولتی به تدریج به سمت فاصله گرفتن از نفت پیش میرود و در این مسیر می بایست تمامی آحاد جامعه با دولت همکاری داشته باشند. در ایران برخی از انواع مالیات بیش از سایرین مورد توجه قرار گرفته است. کارمندان دولتی ابتدای هر ماه مالیات حقوق خود را پیش از دریافت حقوقشان پرداخت میکنند، سایر کسب و کار ها نیز با توجه به نوع خدمات و کالایی که خریداری  میکنند و یا به فروش میرسانند مالیات خود را تحت عنوان مالیات ارزش افزوده پرداخت میکنند. نوع دیگری از مالیات نیز وجود دارد که تحت عنوان مالیات عملکرد از کسب و کار های خاصی در بازه ی زمانی مشخص از آنها دریافت میشود.

در صورتی که مایلید تا در زمینه ی انواع خدمات مالیاتی به صورت رایگان مشاوره دریافت نمایید می توانید با شماره های “۰۹۱۲۰۸۰۳۷۳۱” “۰۹۳۵۳۹۷۸۴۹۳” و یا “۰۹۳۶۹۸۹۹۹۴۲” تماس حاصل فرمایید.